Vi vil sende ut montører for å undersøke problemene, og forsøke å avklare årsaken, og om nødvendig utbedre forholdet. For ordens skyld tar vi forbehold om at dersom undersøkelsene viser at årsaken til problemene ikke skyldes feil ved vårt arbeid, så vil kostnadene med dette bli fakturert som serviceoppdrag.