Den største årsaken til branner i Norge i dag er tørrkoking av kjeler.
For å forhindre dette, er komfyrvakt utviklet.
Når tørrkoking oppstår eller en plate blir avglemt, slår komfyrvakten av komfyren.
Den kan også brukes som barnevakt, med funksjonen tidsur.
Kort oppsummert sørger komfyrvakten for at det kun er tilkoblet strøm til komfyren når den skal benyttes.