Bytte av sikringsskap

Som følge av den teknologiske utviklingen har brukermønsteret og strømforbruket endret seg enormt siden slutten av 1900-tallet. En husholdning i dag har gjerne mange strømtrekkende komponenter som, tv, datamaskiner, vaskemaskin, ovn med induksjonstopp, mikrobølgeovn m.m. Dette var komponenter som ikke var vanlig på et kjøkken tidligere. Det økte forbruket av energi kan medføre at en del av det elektriske anlegget er underdimensjonert. Dersom du er i besittelse av de gamle sikringsskapene med skrusikringer, er disse utdatert i dag, og bør oppgraderes.

Feil i sikringsskapet kan medføre alvorlige konsekvenser og i verste tilfelle føre til brann.

Sikringsskap gammelt
Gammelt sikringsskap
Sikringsskap Nytt
Moderne sikringsskap

Dersom noe av følgende skjer i ditt sikringsskap, ta kontakt med oss

  • det lukter brent plast i sikringsskapet
  • du hører tydelig knitring fra sikringsskapet
  • sikringene går ofte, det vil si flere ganger i året
  • du opplever at flere lyspærer blafrer samtidig
  • døren til sikringsskapet er varm å ta på